GettyImages-588558654_master.jpg
 

Women in Sports Media

 

Ökad jämlikhet och nyansering

Inom ramen för ett europeiskt forskningsprojekt under åren 2017 och 2018 så kommer vi belysa både ojämlik fördelning bland kvinnor och män inom sport media och arbeta för att höja kvaliteten i termer av en ökad nyansering inom sport media.

Under de senaste åren så har frågan kring varför fler män kommer till tals och syns inom tidningar, tv och radio lyfts. Allt fler funderar kring om detta verkligen är hållbart, vi som konsumerar tv, tidningar och radio är ju ungefärligt lika många kvinnor som män, varför återspeglas inte detta i media?

Läs mer i vår rapport som släpptes i oktober 2018 i samband med vår slutkonferens i London, Empower Conference 2018:

Where are all the women? October 2018

Projektet är avslutat från och med 31 December 2018. Önskar du vår rapport i tryckt format kan du maila till anna-karin@girlsinsport.se

 

Vägar för förändring

Förändringen kanske känns omöjlig eller långsam, hur skall något så stort och traditionellt kunna ändras. Vet ni, bollen är redan i rullning! Därför vill vi inte bara belysa läget utan även lyfta fram de goda och hållbara exemplen. Några är ju faktiskt redan i mål! Med i mål menas inte att arbetet redan är utfört, utan att det är integrerat och genomsyrar samtliga led i mediaproduktionen. Dessa generösa media-aktörer delar nu, genom oss, med sig av sin resa.

Låt ”Best Practise” inom sport media inspirera, förändra och driva arbetet framåt i Sverige. Inom det kommande året kommer vi sammanställa hur förändring kan skapas. Förhoppningen är även att skapa en modell som kan delas tillsammans med de organisationer vi samarbetar med i Storbritannien, Rumänien, Grekland och Malta. 

 

Samarbete och kunskapsutbyte

Den 4 juni 2018 bjöd vi in till en dag med seminarium och nätverkande i Umeå med olika talare från sportmedia. Om du är intresserad av att veta mer, kan du maila anna-karin@girlsinsport.se. Under dagen visade vi på läget i Sverige i förhållande till situationen i våra samarbetsländer.

 

fler girls in sport Projekt

Women in Sport + Adventure

festival och mötesplats

Strong Girls

 förändring för tjejer och samhällhet

Coacha framtiden

Win-Win-Win lösningar