block-building-business-261060.jpg
 
Simlabbet - blue.png

Projektet handlar om att barn har rätt till en inkluderande idrottsdebut. Därför vill vi ge barn med hörselnedsättning en bra start, genom en simskola som erbjuder teckenspråk som ett stöd till verbal kommunikation för barn som har hörselnedsättning.

 
Simlabbet - banner.jpg
 

För att de barn som delta skall kunna fokusera på simningen och slippa hitta strategier för att förstå vad som sägs. Teckenspråket är en kommunikationsform som fungerar oavsett om hörsel-teknik gör det samt är oberoende av bassängens ljudmiljö. 

Projektets andra delkomponent är att vi vill främja jämställt ledarskap. Därför vill vi utbilda unga kvinnor som redan har teckenspråkskompetens till simlärare och ge dem ledarskapsutbildning.

Vi hoppas att de skall synliggöras som resurs inom simskoleverksamhet för sin specialist kompetens samt att de skall få erfarenhet av att leda, något som vi hoppas skall påverka i en positiv riktning i framtiden.

1. Hur kan vi främja simkunnighet och inkludering bortom hörselnormen?

2. Hur främjar vi jämställt ledarskap bland unga?

3. Hur sprider vi inkluderande lösningar inom idrotten?


Vill du bli simlärare eller vet du ett barn som vill testa Simlabbets simskola?

Barn

Simskolan vänder sig till familjer med teckenspråksbehov, barn med hörselnedsättning har förtur men syskon är välkomna att söka, simskolan är gratis men vi vill gärna att ni fyller i en utvärdering om er upplevelse av deltagandet. (Ålder 5-10 år). Skicka en intresseanmälan. Kurser höst 2018 / vår 2018 / sommar 2018.

Unga kvinnor  

Simlärarutbildningen och ledarskapsutbildningen vänder sig till personer med teckenspråkskompetens som vill jobba med barn och simundervisning.

Kontakta gärna Anna-Karin Waenerlund anna-karin@girlsinsport.se  telefon: 076-7780999

 

fler girls in sport Projekt

Strong Girls

 förändring för tjejer och samhällhet

Coacha framtiden

Win-Win-Win lösningar

Women in sport media

ett europeisk forskningsprojekt