MG_Simlabbet_180916_1740.jpg
 
Simlabbet - blue.png

Projektet handlar om att barn har rätt till en inkluderande idrottsdebut. Därför har vi tagit fram ett simskolekoncept som bygger på inkludering och tillgänglighet. Välkommen hit där du kan lära dig mer om hur du kan använda teckenspråk, tecken som stöd och bildstöd för att kommunicera med barn som i behov av en mer visuell kommunikation i simskolan.

 
Simlabbet - banner.jpg
 

Välkommen till Simlabbet, här finns material till dig som vill skapa möjligheter för barn att lära sig simma.

Vi erbjuder en bildbank med lättapplicerade bilder att använda i din simskola eller tillsammans med ett barn som vill lära sig simma (snart tillgängligt).

Vi erbjuder dig att köpa våran tryckta handbok som kan fungera som ett stöd för hur du kan jobba och vilka övningar och moment som hjälper barn att ta kunskapssteg mot att lära sig simma. Handboken finns även att ladda ner och den är då kostnadsfri (snart tillgänglig).


 
Vinnova_green_payoff_RGB.png
Unknown.png

KOMMANDE

Snart finns Simlabbets bildstöd tillgängligt för dig som förälder eller inom din verksamhet vill skapa med mer visuellt tillgänglig pedagogik för barn som lär sig simma. Är du intresserad och vill veta mer kontakta gärna info@girlsinsport.se 

HISTORIK

Simlabbets startade för skapa en tillgänglig simskola där barnen med hörselnedsättning kunde fokusera på simningen och slippa hitta strategier för att förstå vad som sägs. I projektet använde vi teckenspråk och bildstöd, som är en kommunikationsform som fungerar oavsett om hörsel-teknik gör det samt är oberoende av en simbassängs ljudmiljö. 

Projektets andra delkomponent var att vi ville främja jämställt ledarskap. Därför vill vi utbilda kvinnor som redan har teckenspråkskompetens till simlärare och ge dem ledarskapsutbildning.

Projektet synliggjorde att CI-bärare med teckenspråkskompetens är en stor resurs inom simskoleverksamhet. Att ha förståelse för vad det innebär att ta av sina hörselhjälpmedel och delta i en aktivitet är en tillgång, teckenspråket en möjliggörare.

Vill du främja en mer tillgänglig simskola? Här är några av våra erfarenheter från vårt verklighetslabb som vi delar med oss av:

1.       Miljö: gärna avskild mindre bassäng med bra ljus (varför? Minska intrycken och bullret och öka möjligheten att i bra ljus läsa av lärarna)

2.       Medvetenhet kring barnets behov, god kännedom kring hur barnet helst kommunicerar i vattenmiljö (se till att barnet tittar på dig när du instruerar och tecknar eller talar, var inte rädd att visa flera gånger).

3.       Mindre barngrupp, öka kvaliteten och tillgängligheten genom att ha färre barn per lärare (i Simlabbet testade vi max åtta barn i bassängen och två simlärare).

4.       Kommunicera bredare, inte fler ord, bara fler alternativ att förstå (Vi använder teckenspråk, tecken som stöd till tal, bildstöd och kroppsspråk).

5.       Utbilda simlärare med teckenspråk TSS kompetens för deltidsengagemang, det finns unga +16 åringar med egen erfarenhet av hörselnedsättning som själva gått i simning som kan vara intresserade, även föräldrar till barn i behov att teckenspråk kan vara intresserade av att bli delaktiga i barnens simskola.

Simlabbet är ett samarbete mellan Girls in Sport, Umeå Kommun Navet och HRF (Hörselskadades riksförbund) med stöd av Vinnova samt ATG drömfond.

TIDIGARE

Sommarläger med HRF 24-28 juni-intensivsimskola.

Lyssna på föreläsning om Simlabbet 3 April 8.30 Lund Scandic Star SYDKONFERENSEN 2019. Läs mer på http://svbadmf.se/nyheter/sydkonferensen-2019/

Besök av ATG Drömfond 16 mars 2019.

Kursstart simskola 19 januari 2019 (Minisim , Uttern 1 & Uttern 2).

Kursstart simskola 6 oktober 2018 (Minisim & Uttern 1).

Föreläsning Funktionsrätt Västerbotten 20 November 2018, Umeå.

Simlärarutbildning start 31 augusti 2018.

 

fler girls in sport Projekt

Strong Girls

 förändring för tjejer och samhällhet

Coacha framtiden

Win-Win-Win lösningar

Women in sport media

ett europeisk forskningsprojekt