block-building-business-261060.jpg
 
Simlabbet - blue.png

Projektet handlar om att barn har rätt till en inkluderande idrottsdebut. Därför vill vi ge barn med hörselnedsättning en bra start, genom en simskola som erbjuder teckenspråk som ett stöd till verbal kommunikation för barn som har hörselnedsättning och CI.

 
Simlabbet - banner.jpg
 

För att de barn som delta skall kunna fokusera på simningen och slippa hitta strategier för att förstå vad som sägs. Teckenspråket är en kommunikationsform som fungerar oavsett om hörsel-teknik gör det samt är oberoende av bassängens ljudmiljö. 

Projektets andra delkomponent är att vi vill främja jämställt ledarskap. Därför vill vi utbilda unga kvinnor som redan har teckenspråkskompetens till simlärare och ge dem ledarskapsutbildning.

Vi hoppas att de skall synliggöras som resurs inom simskoleverksamhet för sin specialistkompetens samt att de skall få erfarenhet av att leda, något som vi hoppas skall påverka i en positiv riktning i framtiden.

1. Hur kan vi främja simkunnighet och inkludering bortom hörselnormen?

2. Hur främjar vi jämställt ledarskap bland unga?

3. Hur sprider vi inkluderande lösningar inom idrotten?

Simlabbet är ett samarbete mellan Girls in Sport, Umeå Kommun Navet och HRF (Hörselskadades riksförbund)med stöd av Vinnova samt ATG drömfond.


Vill du bli simlärare eller vet du ett barn som vill testa Simlabbets simskola?

Barn

Simskolan vänder sig till familjer med teckenspråksbehov, barn med hörselnedsättning har förtur men syskon och barn med teckenspråkiga föräldrar är välkomna att söka, simskolan är avgiftsfri men vi vill gärna att ni fyller i en utvärdering om er upplevelse av deltagandet. Vårens kurser har nu öppnat för anmälan.

Anmälan sker per e-post till: anna-karin@girlsinsport.se

Kurser vår 2019, kursstart 19 januari Umeå Navet, 10 tillfällen / vår 2010 / sommar 2019.

Kursstart 19 januari 2019, 10 tillfällen, varje lektion är 40 min, sportlovsuppehåll v 10.

Minisim (lördag 12.15)

På minisim får ditt barn öva sin vattenvana samtidigt som stor vikt läggs vid vattensäkerhet. Här har barn och föräldrar lika roligt! För barn från 3 år. 

Förkunskaper: Barnen delas in i grupper efter ålder. Inga förkunskaper behövs. En vuxen får vara med i vattnet.

Mål: Målet med alla övningar vi gör är att barnen ska känna sig trygga i vattnet och samtidigt ha respekt för det, och på sikt kunna simma självständigt. Här får barnen chansen att upptäcka vad de klarar av!

Uttern nivå 1 (lördag 13.00)

Från 5 år.
Max 8 barn. Två simlärare håller i kursen.
Förkunskaper: God vattenvana (orädd, vara självständig i vattnet och kunna doppa hela huvudet under vattnet).
Mål: Simma 2-3 meter bröstsim utan flythjälpmedel, flyta på mage.

Uttern nivå 2 (lördag 13.45)

Från 5 år.
Max 8 barn. Två simlärare håller i kursen.
Förkunskaper: Simma 2-3 meter bröstsim utan flythjälpmedel, flyta på mage.
Mål: Simma 10 meter bröstsim och livräddningsryggsim utan flythjälpmedel, flyta på rygg.

Simlärare  

Simlärarutbildningen och ledarskapsutbildningen vänder sig till personer med teckenspråkskompetens som vill jobba med barn och simundervisning och utveckla ett mer jämställt ledarskap. Vi söker nu aktivt efter teckenspråkiga kvinnor i hela Sverige som vill bli simlärare. Vi erbjuder utbildning och du arbetar med simskola för barn med hörselnedsättning /döva på din hemort.

Kontakta gärna Anna-Karin Waenerlund

anna-karin@girlsinsport.se  telefon: 076-7780999

 

fler girls in sport Projekt

Strong Girls

 förändring för tjejer och samhällhet

Coacha framtiden

Win-Win-Win lösningar

Women in sport media

ett europeisk forskningsprojekt