GettyImages-465564762_master.jpg

våra girls in sport Projekt

Strong Girls

förändring för tjejer och samhällhet

Coacha framtiden

Win-Win-Win lösningar

 

tidigare projekt

Women in sport media

ett europeisk forskningsprojekt

Women in Sport + Adventure

festival och mötesplats