Tjejhockeydag003.JPG
 

Coacha Framtiden är ett nytt och innovativt CSR-projekt som erbjuder Win-Win-Win lösningar till företag, kvinnor i ledarroller och samhällets idrottsrörelse.

 

Vi utmanar tre rådande problem i samhället:

1. Hur kan vi bygga ett mer hållbart och lönsamt näringsliv genom att främja ledarskap av kvinnor och deras kreativa inflytande över verksamheten?

2. Hur kan vi få fler kvinnor involverade i coaching- och ledarskapspositioner inom idrott?

3. Hur kan vi uppmuntra fler tjejer att fortsätta idrotta?

 
greybanner.png
 
Coacha framtiden logo - black bg.png
Symbol till beviljade bidrag svart 1024 px.png
 

Coacha Framtiden – Varför?

 

Jämställdhet är av stor vikt om vi vill nå hållbar utveckling i näringslivet. Forskning visar att ett jämställt näringsliv skulle generera fler affärer med kvinnors o- eller underutnyttjade kreativitet och kunskap. Vi vet också att kvinnliga förebilder kan få stor inverkan på tjejernas entusiasm och engagemang för idrott, men att nuvarande strukturer inte stöder kvinnor i att fylla denna roll.

Vårt nya projekt, Coacha Framtiden är ett sätt att sätta samman dessa delar till allas fördel. Coacha framtiden stödjer företag i nya insatser för en jämställd och hållbar verksamhet, nämligen att stödja och bättre använda ledarskap av kvinnor. Det gör det möjligt för kvinnor att utveckla sitt ledarskap igenom ett grupp process med idrott i fokus. Det ger också chansen att tjejer möts och stöds av kvinnliga förebilder i idrott med mer fokus på glädje och upplevelse än prestation.

Företag får chansen att ta ett socialt ansvar och ge sina anställda, kunder, samhället och staden en bättre framtid med en mer jämställd miljö och kultur. De företag som satsar på detta kommer bli bland de första företagen i Sverige som gör dessa insatser och i utbyte får även de anställda som utbildas inom ledarskap. Företagen gör ett ”statement” att de står för en mer jämställd samhälle och att de är innovativa och står på framkant.

 
 

Vill du och ditt företag delta?

Vi letar efter företag som ser kvinnor som en bra möjlighet hos deras anställda. Företag som är intresserade av att ses som progressiv, samhällsinriktad och fokuserad på hållbarheten i sin verksamhet och sin framtid. Också företag som är intresserade av sport och dess roll i samhället och näringslivet.

Hör av dig och vi kan berätta mer om Coacha Framtiden!

lucy@girlsinsport.se

 

fler girls in sport Projekt

Women in Sport + Adventure

festival och mötesplats

Strong Girls

 förändring för tjejer och samhällhet

Women in sport media

ett europeisk forskningsprojekt