wsa_banner.jpg
 

WS+A är en årligt återkommande festival och mötesplats som stöttar, stärker och hyllar kvinnors deltagande i idrott och äventyrssport. Festivalen samlar alla med passion för en inkluderande idrottsarena och bjuder även in viktiga opinionsbildare, forskare, professionella idrottsutövare och ledare.

 

Här erbjuds en mix av inspirerande samtal och diskussioner samt strategiska workshops och möjligheten att knyta viktiga kontakter för ett aktivt och långsiktigt förändringsarbete.

Las mer på www.womeninsportandadventure.se

 

fler girls in sport Projekt

Strong Girls

 förändring för tjejer och samhällhet

Coacha framtiden

Win-Win-Win lösningar

Women in sport media

ett europeisk forskningsprojekt