GiS Banner6.jpg

.

GIRLS IN SPORT PROJEKT

WOMEN IN SPORT + ADVENTURE

WS+A är en årligt återkommande festival och mötesplats som stöttar, stärker och hyllar kvinnors deltagande i idrott och äventyrssport. Festivalen samlar alla med passion för en inkluderande idrottsarena och bjuder även in viktiga opinionsbildare, forskare, professionella idrottsutövare och ledare.

Här erbjuds en mix av inspirerande samtal och diskussioner samt strategiska workshops och möjligheten att knyta viktiga kontakter för ett aktivt och långsiktigt förändringsarbete.  

www.womeninsportandadventure.se

Strong Girls

Strong Girls är ett idrotts- och äventyrssport program för tjejer i åldern 13-16 år. Programmet som sträcker sig över 10 månader sker i samarbete med lokala skolor och idrottsföreningar. Tjejerna få möjligheten att utveckla sina drivkrafter och upptäcka nya förmågor i samband med att de får testa på olika typer av idrott- och äventyrsaktiviteter, vilket inkluderar exempelvis brottning, ishockey, klättring och roller derby.  

Under programmet ligger stort fokus på representation och förebilder och deltagarna får kontinuerligt träffa framstående kvinnliga atleter som ligger i framkant i sina respektive idrotter.

www.stronggirlsproject.com

Coacha Framtiden - prject.jpg

coacha framtiden

Coacha Framtiden är ett nytt och innovativt CSR-projekt som erbjuder Win-Win-Win lösningar till företag, kvinnor i ledarroller och samhällets idrottsrörelse.

Coacha framtiden stödjer företag i nya insatser för en jämställd och hållbar verksamhet, nämligen att stödja och bättre använda ledarskap av kvinnor. Det gör det möjligt för kvinnor att utveckla sitt ledarskap igenom ett grupp process med idrott i fokus. Det ger också chansen att tjejer möts och stöds av kvinnliga förebilder i idrott med mer fokus på glädje och upplevelse än prestation.

women in sports media

Women in Sports Media är ett europeisk forskningsprojekt och kampanj för att framhäva och minska könsstereotyper i sportmedier samt öka kvaliteten och kvantiteten av mediebevakning. Medierna har ett stort inflytande på kvinnors och tjejers förväntningar på sig själva, liksom hur de bedöms och mottas av andra. Att öka synligheten hos kvinnors idrott och utmanande könsstereotyper i idrott är därför av stor betydelse.

Tillsammans med organisationer i UK, Rumänien, Grekland och Malta strävar vi att under två års tid öka medvetenheten om otillräcklig och ojämställd mediebevakning, samt uppmuntrar till partnerskap och samarbeten för viktiga opinionsbildare i mediebranschen i de här frågorna.