GettyImages-479601236_master.jpg
 

“Plus 10 000 Västerbotten”


Svensk fotboll ska rekrytera 10 000 kvinnor in i fotbollsrörelsen till 2022 och vara pådrivande i jämställdhet och mångfald. Riksidrottsförbundet säger att vi ska ha en jämställd idrott år 2025.

Idag vet vi att fotbollen gör många bra insatser och bidrar till samhällsnytta men det finns mer att göra. Vad ska vi göra tillsammans för att nå dessa mål? Hur ska vi göra det på ett sätt som håller över tid och skapar en hållbar och modern fotboll?

 
ball-field-goal-114296.jpg