OmOss_Banner - Girls in Sport.jpg

.

 

Om oss

Girls in Sport grundades i Umeå och är en ideell organisation som arbetar med en mångfald av projekt inom området idrotts- och äventyrssport, med syftet att skapa förändring. Vi arbetar praktiskt på flera nivåer med verktyg och metoder för att öppna upp för en idrottskultur som är skapad av,  med och för flickor och kvinnor.

Vi tror att idrott är ett viktigt verktyg för att åstadkomma förändring, både vad gäller att stärka och utveckla individen samt för att skapa ett positivt och inkluderande samhällsklimat. Idag får många flickor och kvinnor inte de möjligheter de förtjänar, oavsett om de är amatörer, professionella idrottsutövare eller tränare. Inte heller representeras de tillräckligt hög utsträckning i medierapportering om sport och idrott, i sponsoravtal eller i policyarbete. Men vi vet att det här går att förändra.

Vi flyttar fokus från problemen och satsar på kreativa lösningar och praktisk förändring. Vi testar nya angreppssätt i partnerskap med flertalet aktörer som delar våra värderingar, från såväl privat- som offentlig sektor. Vi samarbetar också med idrottsföreningar, företag, skolor och andra organisationer för att skapa en trygg svensk idrottskultur som är inkluderande och öppen för alla.

 

FORSKNING OCH KONSULTUPPDRAG

Girls in Sport är en av Sveriges ledande organisationer när det kommer till idrott, samhälle och jämställdhet. Genom att samarbeta med både privat och offentlig sektor, delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter för att på så vis kunna stötta andra att våga ta sig an nya lösningar på gamla problem. 

Som konsulter kan du anlita oss för att leda eller stötta upp forskningsutmaningar, skapa strategier för jämställdhet eller för att hålla utbildningar. Är du nyfiken på hur vi kan samarbeta med din förening, arbetsplats eller organisation? Tveka inte att kontakta oss.