MG_Girlsinsport_160814_3231.jpg
 

Om oss

Girls in Sport grundades i Umeå och är en ideell organisation som arbetar med en mångfald av projekt inom området idrotts- och äventyrssport, med syftet att skapa förändring. Vi arbetar praktiskt på flera nivåer med verktyg och metoder för att öppna upp för en idrottskultur som är skapad av,  med och för flickor och kvinnor.

Vi tror att idrott är ett viktigt verktyg för att åstadkomma förändring, både vad gäller att stärka och utveckla individen samt för att skapa ett positivt och inkluderande samhällsklimat. Idag får många flickor och kvinnor inte de möjligheter de förtjänar, oavsett om de är amatörer, professionella idrottsutövare eller tränare. Inte heller representeras de tillräckligt hög utsträckning i medierapportering om sport och idrott, i sponsoravtal eller i policyarbete. Men vi vet att det här går att förändra.

Vi flyttar fokus från problemen och satsar på kreativa lösningar och praktisk förändring. Vi testar nya angreppssätt i partnerskap med flertalet aktörer som delar våra värderingar, från såväl privat- som offentlig sektor. Vi samarbetar också med idrottsföreningar, företag, skolor och andra organisationer för att skapa en trygg svensk idrottskultur som är inkluderande och öppen för alla.

 

Vårt Team

  Jenny Lidqvist  Ordförande  jenny@girlsinsport.se

Jenny Lidqvist
Ordförande
jenny@girlsinsport.se

  Erik Liljestrand  Coacha Framtiden  erik@girlsinsport.se

Erik Liljestrand
Coacha Framtiden
erik@girlsinsport.se

  Anna-Karin Waenerlund  Simlabbet  anna-karin@girlsinsport.se

Anna-Karin Waenerlund
Simlabbet
anna-karin@girlsinsport.se


Girls in Sport har kontinuerligt stöd av en engagerad styrelse med bred erfarenhet från alltifrån sport, regional utveckling, företagande och utbildning. 

Board - GiS.jpg