GettyImages-187477067_master.jpg

INSIGHT

Girls in Sports´ INSIGHT serie syftar till att sprida högkvalitativ kunskap och bästa praxis inom området idrott, jämställdhet både i Norrland och inom samhället i stort. 

Vi publicerar korta forskningsresuméer om nyckelämnen och håller seminarier och skapar mötesplatser för att uppnå detta mål.


nästa seminarie

Screen Shot 2018-06-01 at 12.30.59.png

Jämställd sportmedia

4e Juni, Väven P5

I detta seminarium kommer vi att fokusera på det svenska sportmedia-landskapet och vi visar såväl siffror från våra stora aktörer inom sport-TV och praktiska exempel utifrån de professionellas perspektiv. Diskussionerna kommer att gå in på djupet kring betydelsen av kvinnors synlighet i sportmedia och hur vi kan förändra och driva arbetet framåt.


Kommande seminarier


Strong girls 

– Höst 2018


Kvinnor, ledarskap och idrott

– Höst 2018

 

insight Media

Rapport - INSIGHT
Jämställd sportmedia